Ny østergade

Ny Østergade

Midt i den attraktive middelalderbyen har der siden 1960’erne ligget en ubebygget grund.

Visionen er at skabe en ambitiøs, moderne, grøn, arkitektonisk forståelig ejendom for byens borgere med indbyggede blandede funktioner. Ny udadvendt detailhandel, moderne kontorer og attraktive boliger skal tilføre blivende værdier til kvarteret og færdiggøre Ny Østergade. Ejendommen skal give kvarteret et løft, et hus i byen, som indordner sig byens egenart og samtidigt fylder tomrummet ud ved den forsømte parkeringsplads med de forsømte gavle. En bygning med smukke facader, kunstnerisk udsmykning på hjørnet og en markant beplantet taghave som afslutning af byejendommen, der vil glæde byens brugere og beboere og dermed bidrage positivt til livet i den pulserende inderby i mange generationer frem.

 Se mere om Ny Østergade  +

 

Garnisonhaven

Garnisonshaven

Smukke boliger i en enestående, fredet bygning centralt i det klassiske København på adressen Rigensgade 9. Opført som Kongelig Klædefabrik, men har også været brugt som Garnisonshospital, Kaserne og familieboliger til militærpersonel. Nabo til Rosenborg Slot, Kongens Have, Statens Museum for Kunst og Nyboder.

 Se mere om Garnisonhaven  +

 

Frihavns Tårnet

Frihavns Tårnet – et nyt landmærke

Den massive DLG-silo stod som et symbol for Frihavnen og for en epoke, som var ved at klinge ud. Visionen for Boll+ var at forvandle den til moderne luksusboliger, uden at dens markante form og beliggenhed ville gå tabt. Det lykkedes at bevare siloens historiske kerne, transformere den og skabe nogle af Nordhavns mest eftertragtede boliger. Et nyt landmærke er født.

 Se mere om Frihavns Tårnet  +

 

Gemini Residence ved by og havn

For NCC var Morten Boll ansvarlig for at udvikle og idegenereringen af Gemini Residence, der i dag står som symbolet for den ny optimisme, der præger København og hele havneområdet. De nøgne frøsiloer blev svøbt ind i utraditionelle boliger med glasvægge og altaner. I betoncyndrenes kerner er der etableret smukke lobbyrum for beboerne.

Det er innovativ arkitektur i en eksisterende konstruktion med en høj grad af bokvalitet.

Holmen lettede med Torpedohallen

Den 160 meter lange Torpedohallen var et af de projekter, der for alvor fik Holmen til at lette som enestående byudvikling for det moderne København. NCC – med Morten Boll ved roret – stod for ombygningen til ejerlejligheder, der straks hørte til de mest eftertragtede i byen. Arkitekterne fandt ikke mindst inspiration fra de såkaldte loft apartments i New York.

Fem Søstre og mange glade familier

Vejle har taget den arkitektoniske førertrøje i Jylland, og parkbebeyggelsen De Fem Søstre i Åbyen har bidraget til det. De fem punkthuse har Morten Boll været konceptmanden for NCC og med Arkitema som arkitekter bag en utrolig simpel og effektiv konstruktion, som ved altanernes selvstændige runde form, giver bygningen et helt specielt udtryk. Her forenes det urbane perspektiv med landskabelig skønhed i en bebyggelse, der danner en harmonisk ramme om glade familiers hverdag.