Ny Østergade 

Midt i den attraktive middelalderbyen har der siden 1960’erne ligget en ubebygget grund.

Visionen er at skabe en ambitiøs, moderne, grøn, arkitektonisk forståelig ejendom for byens borgere med indbyggede blandede funktioner. Ny udadvendt detailhandel, moderne kontorer og attraktive boliger skal tilføre blivende værdier til kvarteret og færdiggøre Ny Østergade. Ejendommen skal give kvarteret et løft, et hus i byen, som indordner sig byens egenart og samtidigt fylder tomrummet ud ved den forsømte parkeringsplads med de forsømte gavle.

En bygning med smukke facader, kunstnerisk udsmykning på hjørnet og en markant beplantet taghave som afslutning af byejendommen, der vil glæde byens brugere og beboere og dermed bidrage positivt til livet i den pulserende inderby i mange generationer frem.